Навігація

 

25.07.2017

Пропозиції Чернівецького ОУЛМГ щодо внесення змін до діючих Санітарних правил в лісах України

П. 5. Викласти абзац 5 в наступній редакції: Заходи з поліпшення санітарного стану лісів плануються і здійснюються на основі матеріалів лісовпорядкування, а також санітарних та лісопатологічних обстежень, а в межах природно-заповідного фонду — відповідно до вимог проектів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду та/або положень про них з урахуванням специфіки, ступеня та періоду пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу і не потребують додаткового затвердження лімітів обсягів їх проведення.

П. 5. Доповнити абзацом:

У випадку включення території державного лісового фонду до природно – заповідного фонду без вилучення у постійного лісокористувача науково – технічна рада установи природно – заповідного фонду у місячний термін з дати отримання Переліку санітарно – оздоровчих заходів виносить рішення щодо доцільності їх проведення.

П. 21. Викласти абзац 2 в наступній редакції:

Дерева дуба, уражені поперечним раком, підлягають видаленню лише за умови, що рана охоплює не менш як 50 відсотків периметра стовбура.

П. 23. Викласти абзац 1 в наступній редакції:

У насадженнях хвойних і цінних листяних порід з гнилевими хворобами стовбурів вирубуванню підлягають дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів на території об’єктів природно – заповідного фонду та насаджень 1-3 категорій захищеності, в експлуатаційних лісах – до появи плодових тіл дереворуйнівних грибів. Дерева з дуплами залишаються з метою забезпечення лісової фауни природним укриттям.

П. 27. Викласти в наступній редакції:

Суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,4 в умовах гірського рельєфу та у чистих хвойних насадженнях і 0,1 в інших.

П. 28. Викласти абзац 1 в наступній редакції:

Обсяги ліквідної деревини, яка заготовляється під час проведення суцільних санітарних рубок у пристиглих (крім похідних хвойних насаджень), стиглих та перестійних насадженнях у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування, зараховуються до обсягів використання розрахункової лісосіки та обсягів фактично заготовленої в порядку рубок головного користування деревини.

П. 30. Абзац 1 слова : «… які надають інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції» - виключити.

Прес-служба Чернівецького ОУЛМГ

АРХІВ НОВИН